Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisen psykoterapian tavoitteena on tuoda helpotusta ja hyvinvointia elämääsi. Ensikäynnillä tarkastelemme sitä, voisiko kognitiivisen psykoterapian keinoista olla sinulle apua. Terapiasuhteen mahdollisuuksia on tarpeellista tarkastella myös ensikäynnillä. Terapiassa vuorovaikutussuhde vaikuttaa terapian tuloksellisuuteen. Masennus, ahdistus, pelot ja neuropsykiatriset oireet ovat minulle terapeuttina tuttuja. Kognitiivisessa terapiassa tarkastellaan ajatuksia, tunteita ja tekoja, jotka ylläpitävät ja sisältävät muutoksen mahdollisuuksia. Tietoisuustaitoja on mahdollista oppia. Kun tunnet tarvetta muutokseen, voit ottaa yhteyttä suoraan minuun tai pyytää omalta lääkäriltäsi lähetettä terapia-arvioon. Lääkärin määräämästä terapia-arviosta saat Kela- korvauksen. Kela tukee kuntoutuspsykoterapiaa, jos olet neuvotellut siitä hoitavan lääkärisi kanssa.

Tukikeskustelut

Pohdit jotain asiaa yksin ja huomaat ajatusten kiertävän samaa kehää. Kehästä voi päästä pois ja löytää uusia polkuja! Vaikka et haluaisi sitoutua terapeuttiseen työskentelyyn, voit saada tukea keskustelujen avulla elämäntilanteeseesi, mahdollisten päätösten tekemiseen tai pohdintoihin elämästäsi. Voit huomata, että joskus asioiden ääneen sanominen muuttaa jo suhtautumistasi. Voit saada kokemuksen siitä, että sinua kuullaan, sinun ajatuksesi ovat kiinnostavia. Jo muutaman keskustelukerran jälkeen voit huomata ajatusten selkiintyvän ja antamieni kotitehtävien helpottavan arkisissa, vaikeiksi kokemissasi tilanteissa toimimista hiukan toisin. Käyntikerrat määritellään yhdessä tilanteesi ja tarpeidesi mukaan Yhdessä voimme luoda tavoitteita muutoksen suuntaan, miettiä sopivat välietapit ja seurata muutoksen toteutumista. Joskus on myös niin hyvää tekevää se, että saa pohtia ihan rauhassa ilman mitään painetta muuokseen tai toisin tekemiseen. Joskus hyvä on myös näin, mutta siihenkin saattaa tarvita vahvistusta.

Tukikeskustelut
Yksilöpsykologiset tutkimukset

Yksilöpsykologiset tutkimukset

Yksilöpsykologisten tutkimusten avulla voidaan selvittää oppimisvalmiuksia, oppimisvaikeuksia. Tutkimusten avulla saat tietoa myös psyykkisestä tilanteestasi, mahdollisesta terapian tarpeesta. Jos haluat tietoa oppimiseen liittyvistä vahvuuksista tai vaikeuksista, yksilöpsykologisten tutkimusten avulla saat vastauksia. Voit ottaa yhteyttä joko omassa tilanteessasi tai lapsesi asioissa. Tutkimuksesta kirjoitan aina lausunnon. Lääkärin lähetteellä psykologin tekemät tutkimukset on sairasvakuutuskorvattavia.

Päivi Oravainen

Olen opiskellut Turun yliopistossa sekä psykologian maisterin että lisensiaatin tutkinnot. Erikoistumisalani on kehitys- ja kasvatuspsykologia. Olen myös suorittanut kasvatus- ja perheneuvonnan erikoispsykologin opinnot. Olen integratiivisen kognitiivisen psykoterapian psykoterapeutti. Olen täydentänyt osaamistani opiskelemalla hypnoosia. Työkokemusta minulla on erityishuoltopiiristä kehitysvammaisten lasten ja aikuisten kanssa. Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa tein sopeutumisvalmennustyötä neurologisesti sairastuneiden aikuisten kanssa. Olen työskennellyt perheneuvolassa, nuorten psykiatrisella poliklinikalla, koulupsykologina, ja innostunut perhekuntoutuksesta kotona tehtävänä työnä. Sitä olen tehnyt viimeiset vuodet kiinnostuksella ja nöyryydellä. Yliopisto on antanut hyvät ammatilliset eväät ja elämäkin on paljon opettanut. Voimaa ja energiaa saan liikunnasta, luonnosta ja monipuolisista kulttuurikokemuksista.

Päivi Oravainen

Yhteystiedot

Phone :

044 299 0428

Email :

paivi.oravainen@kohtauspiste.fi

Address :

Tasalanaukio 7 a3
21200 Raisio